[Επιστολή προς τη Νέα Εστία]

Επιστολή του Ποιητή στο περιοδικό «Νέα Εστία». 
[δημοσιεύτηκε: Τόμος Β', Τεύχος 31, 1 Απριλίου 1928, σελ. 327]

 

Επιστολή του Καρυωτάκη προς τη «Νέα Εστία», μετά από τη δημοσίευση της απάντησής του στην κριτική του Β. Ρώτα (περ. «Ελληνικά Γράμματα»). Η επιστολή αυτή είναι ιδιαιτέρως αιχμηρή για τα «Ελληνικά Γράμματα» και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει αντιπάθειες προς τον ποιητή στο χώρο των γραμμάτων (αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο φίλος του, Χαρίλαος Σακελλαριάδης).

 (με πλάγια γράμματα παραθέτονται ο τίτλος και τα σχόλια της Σύνταξης του περιοδικού):

Ο κ. Καρυωτάκης ανταπαντά

Πάτραι, 20 Μαρτίου 1928

Αγαπητή Νέα Εστία,

Έπειτα από μια κριτική για το βιβλίο μου Ελεγεία και Σάτιρες δημοσιευμένη στα Εληννικά Γράμματα, είχα την αφέλεια, πιστεύοντας τη δήλωση του περιοδικού αυτού ότι καταχωρεί ευχαρίστως τις απαντήσεις των συγγραφέων για τα κρινόμενα έργα τους, να γράψω στον κ. Πολίτη, συντάκτη των Ελληνικών Γραμμάτων, και να τον παρακαλέσω να δημοσιευθή ένα σημείωμα στο οποίο εξέφραζα μερικές απορίες μου σχετικά με την κριτική εκείνη, που, χωρίς να είμαι απολύτως δυσμενής, ήταν αρκετά περίεργος εις ύφος και περιεχόμενον.

Ο κ. Γ. Πολίτης, ύστερα από 15 μέρες, μου έγραψε δια τρίτου προσώπου ότι, αν ήθελα να δημοσιευθεί η απάντησίς μου, θα συνοδεύετο με σχόλια της Διευθύνσεως του περιοδικού "και δεν ξέρω τι θα λένε". Επειδή η προειδοποιήσις αυτή είχε φανερά τη σημασία μικρής απειλής, εμήνυσα στον κ. Πολίτη ότι δεν έβρισκα λόγο ν' αποσύρω το σημείωμα. Το σημείωμα τότε κατεχωρήθη στο τελευταίο φύλλο των Ελληνικών Γραμμάτων, αλλά τροποποιημένο ως επιστολή, στην οποία μάλιστα ο κ. Πολίτης δεν εδίστασε να συμπεριλάβει και το πρώτο γράμμα, που είχα στείλει προσωπικώς σ' αυτόν χωρίς να φαντάζομαι βέβαια ότι θα εδημοσιεύετο. Τα σχόλια δε της Διευθύνσεως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι επέμεινα να δημοσιευθή η απάντησίς μου, ότι δε με καλοσυσταίνει να απαντώ στις κριτικές που μου γίνονται, ότι εγώ και οι "γράφοντες" στον τόπο μας δεν ξέρουμε την τέχνη να διαβάζουμε, κλπ.

Δεν θα σας απασχολούσα με τα αστεία αυτά πράγματα, αφού η περιπέτειά μου δεν είναι τίποτα νέον μέσα στην τακτική που ακολουθεί το κίτρινο περιοδικό, φωνάζοντας ότι εξυπηρετεί τα ελληνικά γράμματα, όταν πράγματι δυσφημεί συστηματικά, όχι την ασήμαντη δική μου, αλλά κάθε λογοτεχνική προσπάθεια, ακόμη και τις σεβαστότερες. Μ' ενδιαφέρει όμως να τονίσω ότι εγώ ποτέ δεν εβεβαίωσα πως οι στίχοι μου είναι αληθινά ποιήματα (υπό την έννοια που αποδίδω στη λέξη), όπως θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει από τον μικρόν εκείνο λίβελο. Πολύ περισσότερο δεν εζήτησα με επιχειρήματα να στηρίξω την αξία του έργου μου. Απλώς και μόνο διετύπωσα την παρατήρηση ότι δύο ολόκληρες σελίδες κριτικής δεν έφτασαν να μας πουν τίποτε περί του βιβλίου που αφορούσαν.

Όσο για τα ποιήματά μου, επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι μια προσπάθεια η οποία δεν ξέρω αν θα καταλήξει πουθενά, εγγυώμαι όμως στον κ. Πολίτη ότι την προσπάθειαν αυτή δεν θα την επηρεάσουν κανενός κυρίου οι γνώμες, τουλάχιστον όσες δεν εμπνέονται από καλή πίστη.

Με θερμές ευχαριστίες,

Κ.Γ. Καρυωτάκης

Σ.τ.«Ν.Ε» -- Δημοσιεύομεν αυτό το γράμμα, αφού έχει την υπογραφή ενός αγαπητού μας συνεργάτου και τόσον διαπρεπούς μεταξύ των νέων μας ποιητών. Νομίζομεν όμως ότι οι «κύριοι» αυτοί δεν υπάρχουν παρά εφόσον ημείς κάμνομεν το λάθος να τους λαμβάνωμεν υπ' όψει, να τους γράφωμεν ιδιαιτέρως και να τους απαντώμεν δημόσια. Η αδυναμία αυτή υποβοηθεί τας καταχθόνιους των προσπάθειας, ενώ η περιφρόνησις και η σιωπή θα τας εξουδετέρωναν τελείως

Πίσω