Μεταφράσεις

 

Από τα «Νηπενθή»

Τώρα Ανοιξιάτικο (Heinrich Heine)
Η αγάπη του Βικέντιου (Frederic Mistral)
Στον Francis Jammes (Charles Guerin)
Ένα ποιηματάκι (Marie von Ebner-Eschenbach)
Ultima (Emile Despax)
Επίλογος (Georges Rodenbach)

 

Από τα «Ελεγεία και Σάτιρες»

N' est-il une chose... (Francis Viele-Griffin)
Οι ράθυμοι (Paul Verlaine)
Sag, Wo ist dein schoenes liebchen... (Heinrich Heine)
Sie liebten sich beide... (Heinrich Heine)
Οι σκιές (Comtesse Mathieu de Noailles)
«Maman!... Je Voudrais...» (Paul-Jean Toulet)
Infini, fais que je t' oubile... (Paul-Jean Toulet)
Ανθρώπινο! Πολύ ανθρώπινο! (Andre Spire)
Βαρκαρόλα (Laurent Tailhade)
Les morts m' ecoutent... (Jean Moreas)
O toi qui sur mes jours... (Jean Moreas)
Tu souffres tous les maux... (Jean Moreas)
Ainsi j'ai dans ma belle pipe... (Francis Carco)
Επιτάφιο (Mathurin Regnier)
Μπαλάντα των κυρίων του παλαιού καιρού (Francois Villon)
Οι τρεις (Nicolaus Lenau)
Spleen (Charles Baudelaire)
Μικρός που πέθανε στ' αστεία (Tristan Corbiere)

 

Πίσω