Προσωπογραφία του Κ. σχεδιασμένη από τον Ν.Καστανάκη  

Πίσω