Με την αδελφή του, τον ανεψιό του και μια φίλη, στη Συκιά το καλοκαίρι του 1927

Πίσω