Στη Σινάια της Ρουμανίας (20 ή 21 Οκτωβρίου 1926)

Πίσω