Με τον Νίκο Καράκαλο στο Π.Φάληρο (17 Απριλίου 1925)

Πίσω