Σε ορειβατική εκδρομή με τον Νίκο Καράκαλο (κέντρο) και ίσως τον Χαρ. Σακελλαριάδη, πιθανώς την άνοιξη του 1923

Πίσω