Δεύτερη φοιτητική φωτογραφία του Κ., πιθανώς το 1916 ή 1917

Φοιτητική Φωτογραφία

Πίσω