Πρώτη φοιτητική φωτογραφία του Κ., πιθανώς το 1914 ή 1915

Φοιτητική Φωτογραφία του Καρυωτάκη

Πίσω