Ο ποιητής (δεξιά) και η οικογένειά του, πιθανότατά το καλοκαίρι του 1913

Πίσω