Η Τελευταία (δόθηκε στην Πολυδούρη το 1922 ή 1924)

Η Τελευταία

Πίσω