Επιστολή (16)

 

Αγαπητέ Χαρίλαε,

Σήμερα είδα τυχαίως τον κ. Πολίτη και μου είπε ότι δεν έχει ειδήσεις σου πότε θάρθης και ότι θα χάσης το μισθό των ημερών της απουσίας σου.

Για την τοποθέτησή σου μου είπε ότι είναι αργά τώρα.

Τι σκέπτεσαι να κάνεις;

Η μητέρα σου πιστεύω να είναι καλά τώρα.

Σε φιλώ

Κωστάκης

21 - 9 - 27

Πίσω

 

@ Γράμμα σχετικό με την απόσπασήμου στο Λαογραφικό Αρχείο, που για τούτη αναφέραμε στις σημειώσεις της υπ. αριθ. 14 επιστολής.