Επιστολή (2)

 

Αγαπητέ Χαρίλαε,

Χθες σου γραψα να μου τηλ/σης ότι δήθεν ο Θάνος είναι άρρωστος για να μπορέσω να πάρω άδεια και να έλθω.

Συμβαίνει το εξής: Οι συνάδελφοί μου της εδώ Διοικήσεως, οι οποίοι όλοι είναι δικηγόροι και οι ομοιόβαθμοι, αριθμούν 8-10 χρόνια στην υπηρεσία, δεν είδαν με καλό μάτι το διορισμό μου. Τώρα δε έμαθα ότι πρόκειται να υποβάλουν υπόμνημα στο υπουργείο ζητούντες πράγματα επιζήμια για τους νέους υπαλλήλους και απειλούντες ομαδικήν παραίτησιν. Συγχρόνως δε από 3-4 ημερών εξηφανίσθη και ο Διευθυντής της Νομαρχίας μας χωρίς να γίνει γνωστόν πού επήγε. Συνδυάσας λοιπόν το υπόμνημα με την απουσίαν του διευθυντού,  συνεπέρανα ότι ήλθε αυτού για να το υποβάλη και να φροντίση. Σου γράφω λοιπόν να μου τηλ/σης για να έλθω κι εγώ και συνεννοούμενος με τους εν τω υπουργείω συναδέλφους να φροντίσω για αντίδραση. Σήμερα είδα το διευθυντή εδώ. μας μένει λοιπόν να μάθουμε αν ήλθε αυτού και αν συνεπώς υπεβλήθη το υπόμνημα.

Καταφεύγω πάλιν σε εσένα επειδή ξέρω πόσο θα ενδιαφερθής για ένα ζήτημα από το οποίον ίσως θα εξαρτηθή το μέλλον μου, γιατί πρέπει να σου πω ότι και η ελάχιστη χειροτέρευση αν επέλθη στη θέση μου, είμαι αποφασισμένος να παραιτηθώ.

Σε παρακαλώ λοιπόν μόλις λάβης το γράμμα μου (και μ.μ. δέχονται στο υπ. Εσωτερικών) να πας στο Υπουργείο και να ρωτήσεις τον Τμηματάρχη του Προσωπικού κ. Γκιων (ή αν λείπει τον αντικαταστάτη του) αν έφυγε ο κ.Λαζαρίδης (είναι το όνομα του διευθυντού της Νομ. μας). Θα προσποιηθής ότι έμαθες ότι ήλθε και τον χρειάζεσαι για υπόθεσή σου. Αν δεν έχει έλθει καθόλου θα το καταλάβης. Αν πάλιν ήλθε και έφυγε θα στο ειπή. Μην αναφέρεις καθόλου τόνομα μου. Υπολογίζω ότι αν ήλθε, θα επαρουσιάσθη στο υπουργείο προχθές τη δευτέρα. Μπορείς να ρωτήσεις και τον επιθεωρητή της Διοικήσεως κ.Μάντζαρη, με τον οποίον συνδέεται ο κ.Λαζαρίδης. Εσύ μπορείς να επινοήσεις κι άλλον τρόπο για να μάθης. Και αν μεν βεβαιωθής ότι ήλθε, αν δε μού 'κανες ακόμη το τλ/μα που σου έγραψα χθες, θα προσθέσης μετά τις λέξεις «έλθε ταχέως» τη λέξη «ενταύθα» για να καταλάβω. Αν μου ετηλ/σες θα επαναλάβης το τηλ/μα. Αν μάθης ότι δεν ήλθε δε θα κάμης τίποτα παρά θα μου γράψης.

Θα σου γράψω άλλοτε περσότερα απαντώντας και στο γράμμα σου.

Προς το παρόν έχω πεποίθηση στη διπλωματικότητά σου και στην εχεμύθειά σου.

Σε φιλώ και σου έυχομαι καλές γιορτές.

Κωστάκης

25 - 12 - 19

Πίσω

 

@ Οι φόβοι του Καρυωτάκη σχετικά με το υπόμνημα των συναδέλφων του που αναφέρει αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Από το υπουργείο των εσωτερικών επληροφορήθηκα πως τέτοιο υπόμνημα δεν είχε αποσταλεί ούτε εξ άλλου ο διευθυντής της Νομαρχίας είχε πάει από τη Θεσσαλονίκη εκεί. Ο Θάνος που μνημονεύει είναι ο αδελφός του, συνταξιούχος τώρα διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Ο Καρυωτάκης τον αγαπούσε βέβαια πολύ, αλλά ποτέ του έξω από το σπίτι δεν έκανε παρέα μαζί του.